Fastlæggelse af stil- og arkitektur

Fastlæggelse af stil- og arkitektur

Opgaven var og få fastlagt en stil for den fremtidige istandsættelse. Huset blev målt op – og efterfølgende optegnet. Der efter kunne man så afprøve forskellige løsninger.