v/ Carsten Bonde Schaarup

Strandgade 17, Troense
5700 Svendborg

www.schaarup-ark.dk
cbs@schaarup-ark.dk
CVR nr.: 32 762 735
Tlf. nr. 51 54 92 01

Forsikring:

Schaarup Arkitekt- & bygherrerådgivning har tegnet professionel ansvarsforsikring for arkitektvirksomhed ved Topdanmark, med nedenstående dækningssummer:

Personskade 12.500.000 kr.
Tingskade og/eller formueskade 2.500.000 kr.

Foto af Laura Stamer