Virksomheden Schaarup Arkitekt- & byggefirma ApS

Virksomheden

Schaarup – arkitekt & byggefirma ApS, ejes 100% af Bonde Schaarup Holding ApS

Virksomheden blev stiftet primo 2010, af Carsten Bonde Schaarup, grundet beslutning om at starte et kombineret arkitekt- & byggefirma.

Både tegnestuen, og byggedel drives af Bygningskonstruktør MAK Carsten Bonde Schaarup.

Tegnestuen arbejder målrettet med design af huse med kant…….